Program (Klizna ravan):

BishStab

Namena:

BisStab izračunava faktor stabilnosti (Fs) kosine ili padine gde je ne definisana potencijalna klizna ravan. Potrebno je pripremiti koordinate topografije terena, slojeve materijala, nivoe voda i geomehaničke karakteristike materijala). Jednostavnim postupkom svi ti podaci se unose u računar. Posle izvršenja proračuna putem ovog programa koji automatskim traženjem izračunava kritičnu kliznu ravan (sa najmanjim Fs -om što traje nekoliko sekundi) dobijamo kompletnu analizu klizišta koju možemo videti na ekranu ili po želji odštampati.

Metoda:

Program je rađen po uprošćenoj Bishop-ovoj metodi za analizu kružne klizne ravni Može se uneti i do 10 različitih materijala sa svojim pripadajućim geomehaničkim parametrima (φ, c, γ-prirodno, γz-zasićeno, γp-potopljeno), zatim možemo ispitivati seizmički uticaj na potencijalnu kružnu kliznu ravan u zavisnosti koeficijenta seizmičnosti (Ks) područja, gde se klizište nalazi. Uticaj je takođe obuhvaćen. Pored numeričkog izlaza prilog sadrži i dijagram horizontalnih međulamelarnih sila za granično stanje ravnoteže pogodan za dimenzionisanje potpornih zidova. Prilog sadrži i šematski prikaz zadate kosine u relativnoj razmeri.

Faktor stabilnosti kosine/padine (nedefinisana KR)
Faktor stabilnosti kosine/padine (nedefinisana KR)
Faktor stabilnosti kosine/padine (nedefinisana KR)

Program radi na Windows 7 / Windows 10 platformi.

Programi: Klizna ravan