Program (Klizna ravan):

JanbStab

Namena:

JanbStab izračunava faktor stabilnosti (Fs) kosine ili padine gde je utvđena -definisana potencijalna klizna ravan. Potrebno je imati koordinatno definisanu topografiju terena, slojeve materijala, nivoe voda, geomehaničke karakteristike materijala, kliznu ravan

Metoda:

Program JanbStab rađen je po uprošćenoj Janbu metodi za analizu definisane klizne ravni. Može se uneti i do 10 različitih materijala sa svojim pripadajućim geomehaničkim parametrima (fi, c, g -prirodno, gz -zasićeno, gp -potopljeno), zatim možemo ispitivati seizmički uticaj na potencijalnu kliznu ravan u zavisnosti koeficijenta seizmičnosti (Ks) područja gde se klizište nalazi. Uticaj koncentrisanih spoljnih sila ili raspodeljenog opterećenja.

Faktor stabilnosti kosine/padine (utvđena KR)
Faktor stabilnosti kosine/padine (utvđena KR)
Faktor stabilnosti kosine/padine (utvđena KR)

Program radi na Windows 7 / Windows 10 platformi.

Programi: Klizna ravan