Program (Klizna ravan):

TayStab

Namena:

Program TayStab rađen je po metodi Taylor-a za analizu stabilnosti po kružnoj kliznoj ravni. Obzirom da metoda predviđa da sredina u kojoj je izvedena kosina rađena od homogenog materijala neophodne su nam geomehanički parametri (fi, c, gama), kao i visina i nagib kosine.

Metoda:

TayStab izračunava faktor stabilnosti (Fs) kosine gde je predpostavljena potencijalna kružna klizna ravan. Potrebno je imati definisan problem (visinu kosine nasipa ili useka, nagib kosine, geomehaničke karakteristike materijala). Nakon što se svi ti podaci unesu u računar i izvrši program, dobijamo analizu kosine koju možemo videti na ekranu ili po želji odštampati

Stabilnosti po kružnoj kliznoj ravni po Taylor-u
Stabilnosti po kružnoj kliznoj ravni po Taylor-u
Stabilnosti po kružnoj kliznoj ravni po Taylor-u

Program radi na Windows 7 / Windows 10 platformi.

Programi: Klizna ravan