Program (Sleganje tla):

CvTest

Namena:

CvTest je program koji računa vremenski tok konsolidacije izražen u mesecima.

Metoda:

Program CvTest računa vremenski tok konsolidacije (t) u mesecima za zadato (h)-debljinu sloja i (Cv) -vodopropustljivost. Isto tako je moguće da za zadatu visinu h, Cv i t(meseci) dobiti procenat konsolidacije za određeni period.

Vremenski tok konsolidacije izražen u mesecima
Vremenski tok konsolidacije izražen u mesecima
Vremenski tok konsolidacije izražen u mesecima

Program radi na Windows 7 / Windows 10 platformi.

Programi: Sleganje tla