Program (Sleganje tla):

KonSleg

Namena:

KonSleg izračunava konsolidaciona sleganja tla pod opterećenjem temelja.

Metoda:

Program KonSleg koristi klasičnu formulu za izračunavanje steganja tla (h•Dp/Mv). Izračunavanje napona u tlu u zavisnosti od oblika temelja i dubine (z) vrši se preko Stainbrenerovih dijagrama. Sleganje se može izračunati za kvadratni, pravougaoni ili trakasti temelj u centričnoj, karakterističnoj, ugaonoj ili ivičnoj tački temelja. Posle izvršenja proračuna dobijamo numerički izlaz i dijagrame geološkog pritiska, napona i sleganja koji možemo odštampati ili sačuvati u Pdf-formatu .

Konsolidaciona sleganja tla
Konsolidaciona sleganja tla
Konsolidaciona sleganja tla

Program radi na Windows 7 / Windows 10 platformi.

Programi: Sleganje tla