Program (Sleganje tla):

NasipLod

Namena:

NasipLod izračunava konsolidaciona sleganja tla pod opterećenjem od nasipa kao i van opterećene površine

Metoda:

Program NasipLoad koristi klasičnu formulu za izračunavanje sleganja tla (h•Dp/ Mv). Izračunava napone u tlu u zavisnosti od tačke ispod nasipa u kojoj posmatramo sleganje i dubine (z) preko Osterbergovih dijagrama. Sleganje se može izračunati u sredini krune nasipa, ivici krune, ivici nasipa za zadatu debljinu stišljivog sloja. Program računa i vremensku konsolidaciju za svaki sloj kome smo dodelili vrednost vodopropustljivosti (Cv). Posle izvršenja proračuna dobijamo numerički i grafički izlaz sa skicom i dijagramima napona tla ispod nasipa koji po potrebi možemo odštampati.

Konsolidaciona sleganja tla pod nasipom
Konsolidaciona sleganja tla pod nasipom
Konsolidaciona sleganja tla pod nasipom

Program radi na Windows 7 / Windows 10 platformi.

Programi: Sleganje tla