Program (Potporni zid):

GabionZid

Namena:

Program GabionZid se koristi za dimenzionisanje obložnog gabionskog zida od lomljenog kamena u čeličnim koševima

Metoda:

Program vrši proračun dimenzija potpornog Gabionskog zida od uticaja aktivne sile koja pritiska zid dobijene metodom Rankina, Janbu-a, Bishop-a i sličnim metodama putem ovog programa, sračunava se (Fs) na translatorno i rotaciono pomeranje. Uključeno je i dimenzionisanje karakterističnih AB preseka. Izlaz je numerički i grafički sa skicom zida i dijagramom napona na stopi temelja..

Dimenzionisanje obložnog gabionskog zida (lomljeni kamen)
Dimenzionisanje obložnog gabionskog zida (lomljeni kamen)
Dimenzionisanje obložnog gabionskog zida (lomljeni kamen)

Program radi na Windows 7 / Windows 10 platformi.

Programi: Potporni zid