Program (Proračun šipa):

DeBeer

Namena:

DeBeer izračunava dozvoljenu nosivost šipa duž omotača i u nivou baze šipa.

Metoda:

Program DeBeer rađen je po metodi DeBeer-a. Podaci za proračun se dobijaju preko opita statičke penetracije. Za zadatu dužinu, prečnik šipa kao i odgovarajućim parametrima materijala u kojima je šip fundiran (Ckd, L-sile trenja iz dijagrama statičke penetracije) izračunava se nosivost po omotaču i u nivou baze šipa. Posle izvršenja proračuna dobijamo numerički izlaz koji možemo odštampati.

Nosivost šipa duž omotača i u nivou baze šipa
Nosivost šipa duž omotača i u nivou baze šipa

Program radi na Windows 7 / Windows 10 platformi.

Programi: Proračun šipa