Program (Proračun šipa):

NosivSip

Namena:

NosivSip izračunava dozvoljenu nosivost šipa duž omotača i u nivou baze šipa.

Metoda:

Program NosivSip rađen je po našim propisima. Za zadatu dužinu, prečnik šipa kao i odgovarajućim slojevima materijala u kojima je fundiran izračunava nosivost po omotaču i u nivou baze šipa. Posle izvršenja proračuna dobijamo numerički grafički izlaz koji možemo odštampati.

Dozvoljena nosivost šipa
Dozvoljena nosivost šipa
Dozvoljena nosivost šipa

Program radi na Windows 7 / Windows 10 platformi.

Programi: Proračun šipa