Program (Proračun šipa):

SipStatPen

Namena:

SipStatPen Izračunava dozvoljenu nosivost šipa duž omotača i u nivou baze šipa, preko podataka dobijenih statičkom penetracijom

Metoda:

Program SipStatPen rađen je po standardnoj metodi ali sa uvedenim kofeicijentima redukcije nosivosti omotača šipa u zavisnosti od vrste materijala. Za zadatu dužinu, prečnik šipa kao i odgovarajućim parametrima slojeva materijala (Ckd, i Koef K) u kojima je fundiran izračunava nosivost po omotaču i u nivou baze šipa. Posle izvršenja proračuna dobijamo numerički i grafički izlaz koji možemo odštampati.

Nosivost šipa duž omotača/nivoa baze
Nosivost šipa duž omotača/nivoa baze

Program radi na Windows 7 / Windows 10 platformi.

Programi: Proračun šipa