Program (Proračun šipa):

SlegGrpSip

Namena:

SlegGrpSip izračunava sleganje grupe šipova postupkom preko „Ekvivalentne ploče”.

Metoda:

Program SlegGrpSip rađen je po metodi preko „Ekvivalentne ploče”. Metoda je po knjizi prof. Slobodana Ćorića / Geostatički proračuni.

Sleganje grupe šipova (ekvivalentne ploča)
Sleganje grupe šipova (ekvivalentne ploča)
Sleganje grupe šipova (ekvivalentne ploča)

Program radi na Windows 7 / Windows 10 platformi.

Programi: Proračun šipa