Program (Proračun šipa):

SipBustGeines

Namena:

SipBustGeines (metodom Bustamante i Gianeselli) izračunava dozvoljenu nosivost šipa duž omotača i u nivou baze šipa.

Metoda:

Program SipBustGeines preko rezultata dobijenih opitom statičke penetracije i koeficijent Alfa i koeficijenta Ks materijala sračunava nosivost baze i omotača za zadati šip. (*program u finalizaciji)

Nosivost šipa duž omotača i u nivou baze šipa
Nosivost šipa duž omotača i u nivou baze šipa
Nosivost šipa duž omotača i u nivou baze šipa

Program radi na Windows 7 / Windows 10 platformi.

Programi: Proračun šipa